Over ons

                                     Introductie

Coöperatie Springplank  de Pijp ( initiatief  en ondersteuning van Wijkcentrum de Pijp) wil bewoners van de Pijp een platform bieden om economische activiteiten te ontwikkelen in de buurt en deze te testen op levensvatbaarheid. Daarnaast wil zij bewoners en ondernemers in de buurt verbinden aan deze sociale coöperatie en zo de mogelijkheid bieden om de lokale economie te steunen door diensten en/of producten in te kopen van de coöperatie.


 

Leden van de coöperatie zijn bewoners uit de Pijp die economische activiteiten willen ontwikkelen op basis van zelfstandig ondernemerschap. De coöperatie biedt hen de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen als zelfstandig ondernemer binnen een beschermde omgeving. Een proeftuin om ambities, capaciteiten en een bedrijfsplan te testen en een springplank om vanuit de coöperatie economische zelfstandigheid te verwerven.de buurt coöperatie is een non-profit organisatie met als hoofdfunctie, de sociale coöperatie.   Leden zijn bewoners uit de Pijp met een afstand tot de arbeidsmarkt, zij vormen gezamenlijk het bestuur van de coöperatie.

Steunleden van de coöperatie zijn bewoners en ondernemers die de uitgangspunten van de Coöperatie ondersteunen en zich aan de cooperatie willen verbinden. Zij kunnen middels een abonnement verschillende diensten en/of producten afnemen (afhankelijk van het aanbod van de leden) of een donatie doen. Op de website staan de beschikbare abonnementen. De steunleden hebben ook een stem in de cooperatie: uit hun midden kiezen zij een afgevaardigde voor het bestuur van de coöperatie Daarnaast worden zij regulier op de hoogte gehouden vand e activiteiten van de coöperatie.

Kenmerken: de coöperatie beslist democratisch.  Afzonderlijke leden hebben een eigen activiteitenaanbod, maar streven een gezamenlijk doel na. Dit omvat het bekendmaken van het aanbod van de coöperatie, het betrouwbaar en duidelijk communiceren namens de coöperatie en het kwalitatief goed uitvoeren van het aanbod. Daar waar mogelijk wordt onderlinge samenwerking aangemoedigd. De coöperatie is gebaseerd op een collectieve gedachte.

Kader: de coöperatie biedt ruimte aan activiteiten, producten en diensten met een groen en/of duurzaam karakter, die kleinschalig worden opgezet. De coöperatie is in eerste instantie bedoeld voor bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt die de coöperatie nodig kunnen hebben als springplank.

Hoe kun je lid worden? Bewoners met ideeën voor economische activiteiten worden uitgenodigd om hun bedrijfsplan voor te leggen aan de coöperatie, middels het invullen van de checklist. Het bestuur van de cooperatie besluit unaniem of het plan past binnen de kaders van de coöperatie en of het voldoende levensvatbaar is voor toetreding. Jaarlijks wordt er gezamenlijk gekeken naar verschillende activiteiten en leden en in hoeverre deze nog passen binnen de doelstellingen en kader. Zowel toetreding als uittreding is vrijwillig.

Hoe kun je steunlid worden? Door een van de abonnementen af te nemen of door middels automatische incasso donateur te worden. Aanbod, voorwaarden en formulieren zijn te vinden op de website.

Wat gebeurt er met de middelen? De coöperatie werkt marktconform, het doel is immers om levensvatbaarheid van ondernemingen te testen. De middelen die worden verdiend door de leden van de coöperatie komen ten goede aan de coöperatie als geheel, waarna gezamenlijk wordt besloten over mate van uitkering, investering of kapitaalsopbouw. Het bestuur geeft goedkeuring aan het financieel verslag welke jaarlijks wordt opgemaakt.

Organisatiestructuur: de coöperatie is een rechtspersoon en wordt ondersteund door Wijkcentrum de Pijp (vanuit het Groen Gemaal). Stichting Wijkcentrum de Pijp (vh Ceintuur) kiest een afgevaardigde als lid van het bestuur van de coöperatie.